نحوه مواجهه با نظرات مخالف | آموزش برخورد حرفه ای با مخالفان
آموزش نحوه مواجهه با نظرات مخالف برای هر کسی لازم است. اغلب مواقع افراد در مواجهه با نظرات مخالف دچار مشکل می شوند و درمقابل آن گارد می گیرند. واکنش مغز به نظر مخالف مشابه واکنش به عامل خطر است. یعنی باعث ترشح هورمون آدرنالین در بدن شده و بدن را آماده جنگ و دفاع می کند. لذا ممکن است، با رفتارهای غیرحرفه ای یک مذاکره در اثر رویارویی با نظرات مخالف خوب پیش نرود برای کسب اطلاعات بیشتر دراین زمینه روی مشاوره تلفنی فردی کلیک کنید.

تماس با مشاور


دلایل برخورد دفاعی با نظرات مخالف

اصولا مواجهه با نظر مخالف خوشایند نیست. اما برای این که یک بحث و مذاکره به خوبی پیش برود، نیازمند برخورد مناسب در مواجهه با نظرات مخالف است. در این مقاله ضمن اشاره به دلایل بازخورد منفی، به نظرات مخالف به ارائه ی راهکارهای مناسب، در این لحظات خواهیم پرداخت. برخورد های دفاعی و غریزی در مقابل نظرات مخالف می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد، که عبارتند از:

1-کمبود اعتماد به نفس

افرادی که  اعتماد به نفس کافی ندارند، معمولا به دیگران وابسته هستند؛ بنابراین اگر با نظرات مخالف روبرو شوند، آن را به قابلیت های خود نسبت می دهند و احساس کمبود می کنند. این نقطه ضعف را برنمی تابند و در مقابل نظرات مخالف از خود مقاومت نشان می دهند. کمبود اعتماد به نفس اجازه ی واقع بینی و تحلیل نظر مخالف را به شخص نمی دهد و ممکن است باعث شود شخص خود را از نظرات مفید دیگران محروم کند.

2-دانش ناکافی و خودمحوری

داشتن اطلاعات مفید در یک مورد خاص باعث می شود شخص نسبت به نظرات مخالف با تعصب برخورد کند و بدون این که برای آن ها وقت بگذارد، با رفتار نامناسب آن نظرات را رد کند. زیرا بها دادن به نظرات مخالف باعث می شود، احساس کند در نظر دیگران مورد تحقیر واقع می شود و حس نادانی به او دست می دهد.
برخی افراد عموما بر اساس نظرات خودشان زندگی می کنند و در انجام کلیه ی امور خودمحور رفتار می کنند. جز خودشان به دیگران و نظراتشان اهمیت نمی دهند. خودمحوری نیز باعث می شود انسان از خرد و آگاهی دیگران بی بهره بماند و نتواند خود را در دانش دیگران سهیم کنددراین رابطه مقاله  اختلال شخصیت خود شیفته پیشنهاد میشود..

3-عدم توجه به سازنده بودن نظرات

یکی از دلایلی که باعث رفتار کورکورانه در مقابل نظرات مخالف می شود، تمرکز بر تلخی نظر مخالف بدون توجه به سازنده بودن آن است. برخورد اغلب افراد در نگاه اول گارد گرفتن در مقابل نظرات مخالف است. در حالی که در اثر نظرات مخالف و ارائه ی دیدگاه های کاملا متفاوت، یک دستاورد به کمال می رسد. گاهی توجه به نظرات سازنده بدون برخورد اولیه ی ناسازگارانه، باعث می شود شما بتوانید به یک راه حل مطلوب یا تعامل درست در مورد یک موضوع خاصل برسید.

4-تناقض با باورها و کاهش قدرت کنترل

برخی مخالفت ها با نظر مخالف نیز به این دلیل است که اعتقاد شما را زیر سوال می برد و شما را مجبور به بازبینی باورهایتان می کند. انسان ها به سختی حاضر می شوند نظرات مخالف عقایدشان را بپذیرند و چنان به باورهایشان می چسبند که گویی خطاناپذیرند. بنابراین طبیعی است که نظری مخالف باورشان را به شدت پس می زنند.
یک عده از افراد نیز به شدت نیاز به کنترل امور دارند و از این طریق حس قدرت می کنند. اگر موضوعی پیش بیایید که باب میلشان نباشد یا احساس کنند به واسطه ی آن اوضاع از کنترلشان خارج می شود، با آن مخالفت می کنند. بنابراین به راحتی با نظرات مخالف سازش نمی کنند.  
نحوه مواجهه با نظرات مخالف

نحوه مواجهه با نظرات مخالف

برای این که بتوانید نگاه منطقی نسبت به نظرات مخالف داشته باشید و از وضعیت موجود بهره مناسب ببرید، لازم است که با استفاده از تکنیک های کاربردی به شیوه ی برخورد مناسب در مقابل نظرات مخالف مسلط شوید. تعدادی از این تکنیک های راهنما عبارتند از:

1-نحوه مواجهه با نظرات مخالف | تنفس عمیق

اولین کاری که می تواند به حفظ  آرامش شما کمک کند، تنفس عمیق است. زمان مواجهه با موضوعات مخالف، سیستم عصبی احساس خطر کرده وارد جنگ و گزیز شده و بدن را برای مقابله با خطر آماده می کند. این کار آرامش فرد را بهم می ریزید و استرس را بالا می برد. بنابراین سعی کنید برای تسلط بر خویشتن و حفظ آرامش نفس عمیق بکشید تا اکسیژن رسانی به مغز افزایش یابد. با حفظ آرامش بهتر می توانید درباره نظرات مخالف فکر کنید و تصمیم بگیرید.

2-نحوه مواجهه با نظرات مخالف |حفظ آرامش

در زمان روبرو شدن با نظراتی که حس می کنید شما را تهدید می کند به حال خود دقت کنید. در این مواقع میزان استرس بدنتان بالاست. سعی کنید خودتان را آرام کنید. اتفاق مهمی نیفتاده. نیازی نیست هرباری که با یک عقیده یا نظر مخالف روبرو می شوید، این همه به هم بریزید. هر کس می تواند نظر خود را ابراز کند. این شما هستید که تصمیم می گیرید، به آن عمل کنید یا نه. کنترل استرس به شما کمک می کند که آرامش خود را حفظ کنید.

3-نحوه مواجهه با نظرات مخالف | حفظ تمرکز

در زمان مواجهه با نظر مخالف آشفته نشوید. افکار مشوش اوضاع جسمی و روحی شما را بدتر می کند. با تمرین آرامش، سعی کنید متمرکز بمانید. بر افکار مشوش خود بال و پر ندهید؛ زیرا تفکرات نادرست باعث تشدید استرس و آشفتگی شما می شود و اجازه نمی دهد بر موضوع متمرکز بمانید.
خودآگاه رفتار کنید تا با حفظ آرامش به نظرات مخالف فکر کنید. انسان به شکل غریزی به مسائل آزار دهنده و تهدید کننده واکنش نشان می دهد، اما اگر شما مسیر تفکر خود را تغییر دهید بر این سیستم غلبه می کنید و ذهنتان را از مسیر جنگ و دفاع خارج می کنید و به این شکل بر اصل موضوع  متمرکز می مانید.برای کسب اطلاعات بیشتر دراین باره مقاله مهارت تمرکز را مطالعه بفرمایید..

4-درست و منطقی فکر کردن

بعد از این که از موضع  احساس خشم و دفاع بیرون آمدید، بهتر می توانید فکر کنید. حالا سعی کنید منطقی به موضوع نگاه کنید و فکر پشت احساس خود را کنترل کنید. نگاه منطقی باعث می شود بتوانید یک موضوع را بدون غرض، از زوایای مختلف نگاه کنید و چه بسا نیازی به ناراحتی نباشد و بتوانید مزیت های نظرات مخالف را ببینید و به کار ببرید.
بعضی از افراد اولین فکرشان در مواجهه با نظرات مخالف قضاوت عجولانه است. داشتن دیدگاه بدبینانه نسبت به نظر ارائه شده اجازه نمی دهد شما حقایق را ببینید یا به طرف مقابل فرصت بدهید، تا از نظر خود دفاع کند و با توضیح دادن درباره ی آن شما را از سوء تفاهم دربیاورد. بنابراین با غرض و پیش داوری نسبت به نظرات مخالف برخورد نکنید.

5-توجه به سازندگی نظر مخالف

به این منظور که بتوانید به خودتان در فهم موضوع مخالفت کمک کنید، از مخاطب بخواهید که با توضیح دادن در مورد نظرات مخالفش به شما کمک کند، تا همه ی حقیقت را درک کنید. به این شکل می توانید تشخیص دهید که آن نظر چه اندازه قابل ارزیابی و اجرا است. آن زمان تصمیم بگیرید که نسبت به آن بازخورد بدهید.
همیشه قبل از هر برخوردی سعی کنید به این فکر کنید که یک نظر ممکن است سازنده باشد و موضوعی را نشان دهد، که شاید شما درک نکردید یا متوجه آن نشده باشید. فرصت برای فکر کردن به نظرات مخالف باعث می شود آن نظر به درستی ارزیابی شود، شما را از اشتباه دربیاورد و به شفافیت موضوع کمک کند.

6-مکمل بودن تفاوت ها و پذیرش

در نگاه اول روبرو شدن با نظرات مخالف می تواند آزار دهنده باشد، زیرا ممکن است شما آن را به خودتان بگیرید، یا فکر کنید عملکردتان زیر سوال رفته. اما توجه کنید که نظرات خوب و بد نیستند؛ اگرچه این طور به نظر برسند. واقعیت این است که نظرات متفاوتند و تفاوت همیشه بد نیست. تفاوت ها مکمل هستند و می توانند نواقص را پوشش بدهند و به پیشرفت کمک کنند. نظرات گاهی  روحیه انتقاد پذیری پیدا می کنند که اگر درست بررسی شوند به سازندگی می انجامند.
در برخورد با نظرات مخالف از سوی مخاطب بپذیرید که نسبت به آن ها فکر کنید. نگران این موضوع نباشید، که پذیرش این موضوع به شما آسیبی بزند؛ زیرا پذیرش به معنای تایید نیست. شما قبول کرده اید که در مورد آن فکر کنید واگر آن نظر نتواند شما را اقناع کند، دلیلی بر پذیرش آن نیست.
نحوه مواجهه با نظرات مخالف

7-آمادگی برای نظرات مخالف

ممکن است شما فکر کنید که وجود نظرات مخالف به معنای کاستی و ضعف های شما است. البته که انسان کامل نیست و با تجربه کارآزموده تر می شود اما این موضوع آن قدر که به نظرتان می آید، ترسناک و عجیب نیست. زیرا این موضوع فقط به شما اختصاص ندارد، همه انسان ها با تجربه و تکرار نواقص عملکرد خود را کاهش می دهند و به آهستگی مسیر پیشرفت را طی می کنند. بنابراین نگران ضعف هایتان نباشید. نگران این موضوع باشید که با رد کردن نظرات مخالف سازنده ضعف های خود را برطرف نکنید و همچنان با شیوه ی رفتار نادرست به اشتباهات خود دامن بزنید.
یکی از راه کارهایی که فشار نظرات مخالف را بر روان شما کاهش می دهد. این است که از قبل خود را برای آن آماده کنید، هر عملکردی ممکن است مورد قضاوت، نظر و دیدگاه های مخالف قرار بگیرید. به جای این که آشفته شوید و با نگرانی آن را از سر بگذرانید، با پیش بینی آنها و تعبیه ی سیستم گفت و گو به استقبال نظرات مخالف بروید. زمانی که خودتان خواستار نظرات مخالف بشوید، کمتر از آن آسیب می بینید و خود را برای آن نظرات آماده نشان می دهد.

8-آموختن مهارت های ارتباطی

برای این که بتوانید بدون دلهره در موقعیت های مختلف اجتماعی شرکت کنید، مهارت های برقراری ارتباط و مواجهه با مسائل ارتباطی را بیاموزید. آموختن نحوه ی تعامل مثبت برخورد با ناملایمات را آسانتر می کند. زمانی که شما به ابزار برخورد مناسب مجهز باشید، اولین واکنشتان به مسئله ترس نخواهد بود، ترس باعث از دست رفتن قابلیت های مفید رفتاری است. بنابراین سعی کنید با مجهز کردن خود به مهارت های ارتباطی بر ضعف های خود غلبه کنید.
رفتار هوشمندانه در لحظه نیازمند رفتار آگاهانه و تمرین بر خودآگاهی است. به این شکل در زمان مواجهه با نظرات مخالف، از نظر ذهنی آماده هستید. پس بدون این که نگران شوید یا استرس بگیرید با گشادگی با موضوع روبرو می شوید و فرصت می خواهید به آن فکر کنید و یک نظر مناسب ارائه بدهید. اما این رفتار هوشمندانه یک شبه اتفاق نمی افتد. نیاز به تمرین و تکرار دارد تا در ذهنتان نهادینه شود.
بنابراین از خود توقع بالا نداشته باشید و با تلاش سعی کنید در مواقعی که ذهنتان قرار است آشفته شوید آن را مدیریت کنید. مدیریت ذهن نیز با کنترل افکار میسر می شود. فکر پشت احساسات خود را کنترل کنید و قبل از این که در جهت منفی قدم بگذارد، به چیزهای خوب فکر کنید. جنبه های مفید را در ذهنتان تقویت کنید. با تامل کردن چیزی را از دست نمی دهید.

9-بالا بردن اعتماد به نفس

طرز تلقی شما از خودتان بسیار در روابط اجتماعی شما نقش دارد و رفتارهای شما را در مقابل مسائل مختلف تعیین می کند. بنابراین سعی کنید، با افزایش کارآمدی خودتان در تمام زمینه هایی که ضعف دارید احساسی که به خودتان دارید، تقویت کنید. هرچه اعتماد به نفس بالاتری داشته باشید، آستانه ی تحمل بالاتری نسبت به مسائل مخالف خواهید داشت و با درایت بهتری پاسخ گو هستید.
زمانی که فرد در خودش مشکلات زیادی می یابد و خود را فاقد قابلیت های زیادی می بیند به خودش اعتماد ندارد، حس بی کفایتی می کند و این طرز فکر باعث می شود، نسبت به محرک های محیطی رفتارها و بازخوردهای تهاجمی و غیرمنطقی داشته باشد. بنابراین سعی کنید ضعف های خود را پوشش دهید خودتان را باور داشته باشید و با پذیرش و اغماض نسبت به خودتان رفتار کنید. شیوه ی رفتار شما با خودتان، تعیین کننده ی رفتار شما با دیگران و مسائل پیش رو است برای درک بهتر مطلب میتوانید مقاله افزایش اعتماد به نفس رامطالعه کنید..  

نحوه مواجهه با نظرات مخالف | سخن آخر

در زندگی بسیار اتفاق می افتد که مورد نظرات مخالف قرار بگیرید که بعضی می تواند سازنده باشد و برخی با غرض ورزی ابراز شود و قابلیت ها یا شخصیت شما را نشانه برود. موضوعی است که شاید نتوانید کنترل کنید؛ اما آنچه در کنترل شما است، شیوه ی برخورد صحیح شما با نظرات مخالف است تا بتواند به استفاده ی بهینه بیانجامد و آرامش شما را از بین نبرد. بنابراین مناسب است با دقت و هوشیاری نسبت به آن برخورد کنیددر صورتی که نیازمند اطلاعات بیشتری دراین زمینه هستید ویا نگرانی هایی در این مورد دارید میتوانید با مشاوره روانشناسی درمرکز مشاوره حامی هنر زندگی تماس حاصل فرمایید.

ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.

تماس با برترین مشاورین ایران